Výživové poradenství

InBody R20

InBody R20 vypadá jako běžná digitální váha, ale zdání klame. InBody R20 je více-frekvenční bioimpedanční analyzér složení těla. Je to přístroj, který díky vodivosti a odporu lidského těla dokáže přesně určit kolik má tělo vody, tuku, svalové hmoty a dalších ukazatelů složení.

IN BODX R20

Navíc provede výpočet:

- BMI (index tělesné hmotnosti)
- WHR (poměr boku a pasu - břišní obezita)
- BMR (bazální metabolismu - minimální kalorická potřeba)

a dalších údajů

InBody R20 používá 8 dotykových elektrod, jimiž je do těla vpouštěn proud o různém napětí a proudění, díky čemuž získáváme 5 různých imperancí pro trup a zvlášť pro každou ze 4 končetin. Touto exkluzivní hloubkovou analýzou lze dosáhnout přesného stanovení celkového tělesného složení a je jí také možno měřit svalovou hmotu v jednotlivých tělesných částech.

Díky této technologiee (DSM-BIA) ukáže InBody R20 rozložení tuků a svalů na jednotlivých částech těla (trupu a končetinách)

Výsledky analýzy:

Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
Hodnocení tukové a svalové tkáně